Kjøps- leverings betingelser

Generelt
Disse kjøpsbetingelser gjelder for alt salg av varer fra woho.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på woho.no er bare tilgjengelig på norsk. Vi leverer kun til Norge. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, brev, e.l.
1. Parter
”Selger er: WOHO AS, registrert i Brønnøysund-registeret med org.nr.: 911 985 837 , epost: kundeservice (at) woho.no, blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss". Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt"."
Gjennomføring av kjøp i Nettbutikken
For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen som består av følgende punkter:
* Orientering
* Valg av produkter
* Handlekurven
* Eventuell registrering
* Valg av forsendelses- og betalingsmåte
* Kontroll av bestillingen
* Bekreftelse av bestillingen
* Mottak av ordrebekreftelse og angrerettskjema
Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil eller tekniske feil i tekst, priser og bilder kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen."
Priser
Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme ved bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
Betaling
Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom kortbetaling (Stripe), Klarna eller via PayPal.
Levering og forsinkelse
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve erstatning eller heve avtalen. Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det hende at du får produktene i separate forsendelser.
Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Vi fraskriver oss ansvar for skader skjedd under forsendelse, men er behjelpelig med hvordan gå frem for å klage på dette. Ta kontakt
Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes ved å fylle ut returskjemaet mottatt ved din forsendelse. Dette skjemaet kan også finnes her. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss.
Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 30 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert til oss i perfekt stand. Perfekt stand betyr at varen er ubrukt, uten merker (fra mat, fett, smuss, deodorant etc), pent brettet i originalemballasjen, med alle originale etiketter. All produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må dekkes av forbruker. Skulle du ønske å benytte deg av angreretten benytt skjemaet som lå ved varene. Eller last ned her.
Tvister
"Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor."